Παπανικολάου Ευάγγελος
& Συνεργάτες


Δικηγορικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη


ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και την διενέργεια επίσημων μεταφράσεων πάσης φύσεως εγγράφων (πιστοποιητικά, πτυχία, ιατρικά έγγραφα, τεχνικά έγγραφα, συμβόλαια κλπ) από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά και αντίστροφα.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την επικύρωση ελληνικών δημοσίων εγγράφων πάσης φύσεως με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille).