Παπανικολάου Ευάγγελος
& Συνεργάτες


Δικηγορικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

To γραφείο μας αναλαμβάνει για λογαριασμό σας στην σύσταση εταιρίας οποιασδήποτε μορφής, συμβουλεύοντας πάντα για την καλύτερη μορφή εταιρίας , ανάλογα με το αντικείμενο και τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε εταιρίας .

Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρία ( Ι.Κ.Ε.)  , Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης ,

Άδεια διαμονής για επιχειρηματίες , Διευθυντές , ιδρυτές επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα .

MΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ APOSTILLE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ