Παπανικολάου Ευάγγελος
& Συνεργάτες


Δικηγορικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1) Συναινετικό Διαζύγιο : Η νέα Διαδικασία μετά τον Ν. 4509/2017 ( εγκύκλιος)
2) Συναινετικό Διαζύγιο : Νέα ταχύρρυθμη διαδικασία ενώπιον Συμβολαιογράφου .
3) Υιοθεσία στην Ελλάδα
4) Σύμφωνο συμβίωσης στην Ελληνική Επικράτεια .
5) Διαζύγιο , διατροφή , επιμέλεια ανηλίκων και αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα.
6) Αναγνώριση τέκνου και προσβολή πατρότητας «δικαστικό».