Παπανικολάου Ευάγγελος
& Συνεργάτες


Δικηγορικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη


ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Κατάθεση Αιτήσεων και νομική υποστήριξή τους στα σημεία υποδοχής των αλλοδαπών που είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αρμόδιας Περιφέρειας, της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρμοδίων υπηρεσιών Τμημάτων Αλλοδαπών της Αστυνομίας.

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άδεια διαμονής για εργασία, που περιλαμβάνει τους κατωτέρω τύπους αδειών διαμονής:

1. Εξαρτημένη εργασία ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου

2. Εποχιακή εργασία

3. Στελέχη εταιριών

4. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας

5. Αθλητές – προπονητές

6. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

7. Πνευματικοί δημιουργοί

8. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών