Παπανικολάου Ευάγγελος
& Συνεργάτες


Δικηγορικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη


ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Η δικηγορική μας ασχολείται συστηματικά με ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου – δικαίου αλλοδαπών. Λαμβάνοντας υπόψη τον νόμο 4146/2013 και 4251/2014 έχουμε μακρά παράδοση σε θέματα χορήγησης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων και επενδυτές. Η χρυσή βίζα (golden visa) είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της εταιρίας μας. Με ιδιαίτερη ευαισθησία αναφορικά με την είσοδο, την διαμονή αλλά και την κοινωνική ένταξη αλλοδαπών είμαστε εδώ προκειμένου να διασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σου.

Το γραφείο μας εκπροσωπεί πελάτες, κυρώς από τη Ρωσία, αλλά και από άλλες χώρες, που αναζητούν την εξασφάλιση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα ή την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, όπως σε αλλοδαπούς επενδυτές, πολυεθνικές εταιρίες και υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα. Αυτό που προέχει για εμάς είναι η εξασφάλιση της θέσης μας ως αξιόπιστου δικηγορικού γραφείου στην ελληνική και ρωσική αγορά νομικων υπηρεσιών.

Στις δραστηριότητές μας εμπίπτουν:

Η χορήγηση και η ανανέωση άδειων παραμονής. (Εργασίας, ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, για ειδικούς λόγους, για εξαιρετικούς λόγους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση).

Η Χορήγηση και η ανανέωση αδείας παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών και σε ευρωπαίους πολίτες.

Στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας με τα ζητήματα του μεταναστευτικού δικαίου, έχουμε βοηθήσει και καθοδηγήσει αποτελεσματικά πελάτες μας να αποκτήσουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων, λόγω εργασίας, ως μέλη οικογένειας κ.ο.κ. Με βάση την εμπειρία που διαθέτουμε, έχουμε την δυνατότητα να προτείνουμε στους πελάτες μας όλες τις δυνατές λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες που καθιστούν αναγκαία την μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.

 

 

   Πιο συγκεκριμένα, το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση αδειών παραμονής οποιουδήποτε τύπου.  Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

  • Να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να προβούμε στις αναγκαίες μεταφράσεις και επικυρώσεις.
  • Να καταθέσουμε για λογαριασμό σας αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Να καταθέσουμε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο ή αίτηση απαιτηθεί.
  • Να παρακολουθούμε την πορεία του φακέλου για την έκδοση της άδειας διαμονής σας.
  • Να παραλάβουμε την απόφαση που θα εκδοθεί επί της αιτήσεώς σας.
  • Να σας συνδράμουμε σε οποιοδήποτε ζήτημα απαιτηθεί, όπως ενδεικτικά να ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα και μέσα τυχόν απορριπτικών αποφάσεων.

Σκοπός μας είναι η διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον πελάτη, καθώς είναι γνωστό πως τα γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι τεράστια και συνεχόμενα κάθε φορά που ανανεώνει ή ξεκινάει την άδεια του. Οι δικηγόροι μας πρώτα εξετάζουν την υπόθεση  και αφού σας ενημερώσουμε για όλα τα δικαιώματα σας και συμφωνήσουμε, τότε αναλαμβάνουμε μέχρι το τέλος όλες τις διαδικασίες για εσάς. Είμαστε πάντα στην διάθεση σας να μελετήσουμε κατόπιν ραντεβού την υπόθεση σας, ώστε να σας βοηθήσουμε να την επιλύσετε με το γρηγορότερο, αλλά και χωρίς να καταβάλετε ιδιαίτερο κόπο, δυνατό τρόπο