Παπανικολάου Ευάγγελος
& Συνεργάτες


Δικηγορικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη


Σχετικά με μας


Ο Ευάγγελος Παπανικολάου είναι δικηγόρος με έδρα την Θεσσαλονίκη, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο διεθνές ιδιωτικό δίκαιο. Δραστηριοποιείται στο αστικό, οικογενειακό και ποινικό δίκαιο. Έχει εξειδίκευση στο δίκαιο των αλλοδαπών και στις ειδικές ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση αστικών ακινήτων και στον εμπορικό έλεγχο αυτών. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Έχει ασχοληθεί κατά κόρον με τις αγοραπωλησίες ακινήτων από αλλοδαπούς καθώς και την διεκπεραίωση όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών προς σύνταξη των συμβολαίων και την έκδοση golden Visa για τους πελάτες του. Πλαισιώνεται από μια ομάδα. έγκριτων συνεργατών οικονομολόγων, μηχανικών, συμβολαιογράφου.